Projekta identifikācijas Nr. 9.3.2.0/21/A/061
Projekta nosaukums: Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “MEDEXPERT PLUS” ģimenes ārstam.
Projekts tika noslēgts: 2023.gada 27.martā
Projekta mērķa sasņiegšana: tika uzlabota kvalitatīvā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, tika attīstīta veselības aprūpes infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums SIA “MEDEXPERT PLUS” ģimenes ārstam. Projekta ietvaros tika aprīkoti ģimenes ārsta kabinets, vakcinācijas kabinets, procedūru kabinets, reģistratūra ģimenes ārstam : iegādātas galda dators(1 gab); printeris(1 gab); galds(1 gab); failu skapji pacientu ambulatorām kartēm(stelāža ambulatorajām kartēm, aizvērta)(4 gab.); ergonomiskie krēsli(2 gab); apmeklētāju krēsli(10 gab); procedūru galdiņi(2 gab.) un medicīniskās tehnoloģijas: medicīniskā kušete (neregulējama)(1 gab); otoskops(1 gab); auguma mērītājs zidainiem(1 gab); sterilizators(1 gab).
Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 7196,96, kur Projekta attiecināmās izmaksas tika finansētas 85% apmērā no ERAF fonda, t.i. EUR 6117,41, 9% apmērā - no valsts budžeta jeb EUR 647,73, bet SIA ''MEDEXPERT PLUS'' sedza sava projekta izdevumu daļu 6% apmērā jeb EUR 431,82, kā arī projekta neattiecināmos izdevumus.
Finansējuma saņēmējs: SIA "MEDEXPERT PLUS"
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra


Projekta identifikācijas Nr. 9.3.2.0/21/A/061
Finansējuma saņēmējs: SIA "MEDEXPERT PLUS"
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta nosaukums: Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “MEDEXPERT PLUS” ģimenes ārstam.
Projekta mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA “MEDEXPERT PLUS” ģimenes ārstam. Projekta ietvaros tiek aprīkoti ģimenes ārsta kabinets, vakcinācijas kabinets, procedūru kabinets, reģistratūra ģimenes ārstam : iegādātas mēbeles, datortehnika un medicīnas tehnoloģijas.
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 7196,96, kur Projekta attiecināmās izmaksas tiek finansētas 85% apmērā no ERAF fonda, t.i. EUR 6117,41, 9% apmērā - no valsts budžeta jeb EUR 647,73, bet SIA ''MEDEXPERT PLUS'' sedz sava projekta izdevumu daļu 6% apmērā jeb EUR 431,82, kā arī projekta neattiecināmos izdevumus.
Projekta beigu datums: 2023. gada 27.marts.
Finansējuma saņēmējs: SIA "MEDEXPERT PLUS"
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra


Projekta identifikācijas Nr. 9.3.2.0/20/A/036
Projekta nosaukums: Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “MEDEXPERT PLUS” ģimenes ārstam.
Projekta mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA “MEDEXPERT PLUS” ģimenes ārstam. Projekta ietvaros tika aprīkoti ģimenes ārsta kabinets, ārsta palīga kabinets, procedūru kabinets, reģistratūra ģimenes ārstam: iegādātas mēbeles, datortehnika un medicīnas tehnoloģijas.
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 7798.90, kur Projekta attiecināmās izmaksas tiek finansētas 85% apmērā no ERAF fonda, t.i. EUR 6629.07, 9% apmērā - no valsts budžeta jeb EUR 701,90, bet SIA ''MEDEXPERT PLUS'' sedz sava projekta izdevumu daļu 6% apmērā jeb EUR 467.93, kā arī projekta neattiecināmos izdevumus.
Projekta beigu datums : 2021. gada 20. augusts.
Finansējuma saņēmējs: SIA "MEDEXPERT PLUS"
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Dalīties ar šo lapu

© Copyright 2021 MEDEXPERT PLUS - All Rights Reserved