Projekta identifikācijas Nr. 9.3.2.0/20/A/036

Projekta nosaukums: Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “MEDEXPERT PLUS” ģimenes ārstam.

Projekta mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA “MEDEXPERT PLUS” ģimenes ārstam. Projekta ietvaros tika aprīkoti ģimenes ārsta kabinets, ārsta palīga kabinets, procedūru kabinets, reģistratūra ģimenes ārstam: iegādātas mēbeles, datortehnika un medicīnas tehnoloģijas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 7798.90, kur Projekta attiecināmās izmaksas tiek finansētas 85% apmērā no ERAF fonda, t.i. EUR 6629.07, 9% apmērā - no valsts budžeta jeb EUR 701,90, bet SIA ''MEDEXPERT PLUS'' sedz sava projekta izdevumu daļu 6% apmērā jeb EUR 467.93, kā arī projekta neattiecināmos izdevumus.

Projekta beigu datums - 2021. gada 20. augusts.

Finansējuma saņēmējs: SIA "MEDEXPERT PLUS"
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Поделиться этой страницей

© Copyright 2021 SIA MEDEXPERT PLUS - All Rights Reserved